Valmennusmenetelmiä

KOIRAILOA mentaalivalmennus -konsepti on tarkoitettu palvelemaan sekä kisaajia että muita koiraharrastajia, alkaen hyvästä arjen yhteiselämästä oman koiran kanssa. Valmennusmenetelminä ovat mm. keskustelut, omakohtaiset pohdinnat ja harjoitukset,  sekä NLP:n ja Mindfulnessin piiriin kuuluvat harjoitteet.

Valmennus perustuu suureksi osaksi kognitiivisen säätelyn malliin: ajatusten, tunteiden, kehon ja toiminnan keskinäiseen yhteyteen ja tämän tietoiseen säätelyyn. Näillä kaikilla (sekä yhdessä että erikseen) on myös välitön vaikutus koiraamme.

Koirat reagoivat herkästi ja välittömästi tunnetilojemme muutoksiin. Esimerkiksi oman kilpailujännityksemme vuoksi koira saattaa toimia kisoissa hyvin eritavalla kuin tutussa treenitilanteessa, jossa itse olemme rennompia.

Jännitystä ja muita tunnetiloja voidaan säädellä kaikista näistä suunnista käsin:

  • Ajatuksilla ja mielenhallinnallisilla menetelmillä (esim. mielikuvaharjoittelu, visualisointi, uusien ajatusmallien luominen, uskomustyöskentely…)
  • Tunnetyöskentelyn menetelmillä (esim. kinesteettiset ankkurit, tunteen kohtaaminen, tunnistaminen ja muokkaaminen, uuden tunnetilan luominen…)
  • Kehonhallinnallisilla menetelmillä (esim. hengitystekniikat, rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset, maadoitukset…)
  • Toiminnalla ja toimintamalleilla (esim. harjoittelurutiinit, rituaalit, uusien toimintatapojen luominen, uudet tilanteet…)

Valmennus koetaan yleensä hyvin voimaannuttavaksi, koska se auttaa tulemaan tietoiseksi myös sellaisista voimavaroista, vahvuuksista ja osaamisesta (sekä omista että koiran), joita emme aina itse huomaa tai muista. Valmennuksessa voi nousta esiin myös kehityskohteita, joihin useimmiten löytyy uusia ja raikkaita näkökulmia ja ratkaisuja.