Valmennusmenetelmät

KOIRAILOA mentaalivalmennus -konsepti on tarkoitettu palvelemaan sekä kisaajia että muita koiraharrastajia, alkaen hyvästä arjen yhteiselämästä oman koiran kanssa.

Valmennus eroaa perinteisestä koulutuksesta mm. siten, että valmennuksessa ei oteta kantaa siihen, miten missäkin tilanteessa pitäisi toimia. Valmennus antaa monipuolisia työkaluja, joiden avulla jokainen voi työstää omaa tilannettaan siihen suuntaan kuin haluaa ja sillä tavalla kuin itselle parhaiten sopii. Tämän vuoksi valmennus koetaan yleensä hyvin voimaannuttavana ja tuloksia tuovana prosessina.

Valmennus perustuu suureksi osaksi kognitiivisen säätelyn malliin: ajatusten, tunteiden, kehontilan ja toiminnan keskinäiseen yhteyteen ja niiden tietoiseen säätelyyn. Näillä kaikilla (sekä yhdessä että erikseen) on myös välitön vaikutus koiraamme.

Valmennusmenetelminä käytetään teoriatiedon, keskustelujen, omakohtaisten pohdintojen ja harjoitusten lisäksi myös NLP:n ja Mindfulnessin piiriin kuuluvia harjoitteita.

Jännitystä ja muita tunnetiloja voidaan säädellä kaikista näistä suunnista käsin:

  • Ajatuksilla ja mielenhallinnallisilla menetelmillä (esim. mielikuvaharjoittelu, visualisointi, uusien ajatusmallien luominen, uskomustyöskentely…)
  • Tunnetyöskentelyn menetelmillä (esim. kinesteettiset ankkurit, tunteen kohtaaminen, tunnistaminen ja muokkaaminen, uusien tunnetilojen rakentaminen…)
  • Kehonhallinnallisilla menetelmillä (esim. hengitystekniikat, rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset, kehon vakauttaminen ja maadoittaminen…)
  • Toiminnalla ja toimintamalleilla (esim. harjoittelurutiinit, kisarituaalit, uusien toimintatapojen luominen, uusien tilanteiden harjoittelu…)

Valmennus vahvistaa itseluottamusta, koska se auttaa tulemaan tietoiseksi myös sellaisista voimavaroista, vahvuuksista ja osaamisesta (sekä omista että koiran), joita emme aina itse huomaa tai muista. Valmennuksessa voi nousta esiin myös kehityskohteita, joihin useimmiten löytyy uusia ja raikkaita näkökulmia ja ratkaisuja.