Valmennusmenetelmät

KOIRAILOA mentaalivalmennus -konsepti on tarkoitettu palvelemaan sekä kisaajia että muita koiraharrastajia, alkaen hyvästä arjen yhteiselämästä oman koiran kanssa. Yhtenä tärkeänä teemana on kisajännityksen vähentäminen ja hallinta.

Valmennus perustuu suureksi osaksi kognitiivisen säätelyn malliin: ajatusten, tunteiden, kehon ja toiminnan keskinäiseen yhteyteen ja näiden tietoiseen säätelyyn. Näillä kaikilla (sekä yhdessä että erikseen) on myös välitön vaikutus koiraamme.

Valmennusten ja koulutusten menetelminä käytetään teoriatiedon, keskustelujen, omakohtaisten pohdintojen ja harjoitusten lisäksi myös NLP:n ja Mindfulnessin piiriin kuuluvia harjoitteita.

Jännitystä ja muita tunnetiloja voidaan säädellä kaikista näistä suunnista käsin:

  • Ajatuksilla ja mielenhallinnallisilla menetelmillä (esim. mielikuvaharjoittelu, visualisointi, uusien ajatusmallien luominen, uskomustyöskentely…)
  • Tunnetyöskentelyn menetelmillä (esim. kinesteettiset ankkurit, tunteen kohtaaminen, tunnistaminen ja muokkaaminen, uusien tunnetilojen rakentaminen…)
  • Kehonhallinnallisilla menetelmillä (esim. hengitystekniikat, rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset, kehon vakauttaminen ja maadoittaminen…)
  • Toiminnalla ja toimintamalleilla (esim. harjoittelurutiinit, kisarituaalit, uusien toimintatapojen luominen, uusien tilanteiden harjoittelu…)

Valmennus koetaan yleensä hyvin voimaannuttavaksi, koska se auttaa tulemaan tietoiseksi myös sellaisista voimavaroista, vahvuuksista ja osaamisesta (sekä omista että koiran), joita emme aina itse huomaa tai muista. Valmennuksessa voi nousta esiin myös kehityskohteita, joihin useimmiten löytyy uusia ja raikkaita näkökulmia ja ratkaisuja.